Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Quadro macroeconomico

 

Quadro macroeconomico

 

                    Հայաստանի մակրոտնտեսական նկարագիրը

Երկու տարվա կտրուկ աճից հետո  /2001թ.-ին` 13,9%,  իսկ 2003թ.-ին` 12,9%/  Ազգային համախառն արտադրանքի ծավալը 2004թ. 10 ամսվա ընթացքում աճեց 10%-ով /ըստ որոշ նախնական տվյալների` 10,1%` ողջ տարվա համար/: Ըստ եվրոպական վերակառուցման և զարգացման բանկի գնահատման` դանդաղ աճը պայմանավորված էր ադամանդի գործընթացով զբաղված կազմակերպությունների` արդյունաբերական սեկտորի վրա բացասական ազդեցությամբ:
Այդուհանդերձ, Հայաստանի էկոնոմիկ աճը շարունակում է մնալ ամենաբարձրերից մեկը ողջ հետխորհրդային տարածքում: 2003թ. հետ համեմատած ԱՀԱ-ի կառուցվածքը արմատապես փոփոխվել է տնտեսության հիմնական ճյուղերի շրջանակներում: 2004թ. գյուղատնտեսությունն աճել է 14,4%-ով, /10,4%/, տրանսպորտը և կապը` 15,4%-ով  /10,4%/, շինարարությունը` 12,5%-ով  /55,6%/, առևտուրը` 9,2%-ով  /13,6%/:
Ի տարբերություն դրա` արդյունաբերական աճը 2003թվականի հետ համեմատած, նվազել է, այժմ այն ընդամենը 3,2%  է կազմում: Բարձր տեխնոլոգիայի ոլորտում աճը կազմել է 20%, իսկ արտահանման արժեքի աճը կազմել է 20%: Նույն ոլորտում 2004թ. ցուցանիշը կազմել է 50 միլիոն դոլար /բավականին զարգացել են կապերը օտարերկրյա և կանադական կազմակերպությունների հետ/:


57