Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Accordi

 

Accordi

Առողջապահության և բժշկական գիտությունների ոլորտում Փոխըմբռնման հուշագիր /ստորագրվել է 1997թ. ապրիլի 2-ին, ուժի մեջ է մտել  2000թ. ապրիլի 25-ից/: 

Ներդրումների աջակցման և պաշտպանության համաձայնագիր /ստորագրվել է Հռոմում 1998թ. հուլիսի 23-ին, ուժի մեջ է մտել 2003թ. հունվարի 13-ից/:


Ապրանքների և անձանց միջազգային ավտոփոխադրման փոխադարձ կարգավորման մասին համաձայնագիր /ստորագրվել է 1999թ. օգոստոսի 7-ին, ուժի մեջ է մտել 2004թ. նոյեմբերի 30-ից:

Կրկնակի հարկումներից խուսափելու վերաբերյալ համաձայնագիր /ստորագրվել է 2002թ. հունիսի 14-ին/:

Մշակութային, գիտական և տեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր /ստորագրվել է Երևանում, 2003թ. ապրիլի 15-ին, ուժի մեջ է մտել 2005թ. փետրվարի 10-ից/:

Օդային ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ համաձայնագիր /ստորագրվել է Երևանում, 2002թ հուլիսի 18-ին, ուժի մեջ է մտել 2005թ. ապրիլի 25-ից/: 

Տնտեսական համագործակցության մասին համատեղ հուշագիր /ստորագրվել է Երևանում, 2004թ. նոյեմբերի 23-ին/:

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների մասին փոխըմբռնման հուշագիր /ստորագրվել է Հռոմում, 2005թ. հունվարի 27-ին/:


53